Potřebujete poradit?
+420 733 122 999 (Po – Pá: 8 – 17)

Soutěž o dárkové poukazy

Soutěž probíhá na facebookové stránce www.facebook.com/naturala.cz/.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoliv Facebooku. Pořadatel soutěže je MILK WORLD s.r.o., Thunovská 179/12, Malá Strana, Praha 1 s provozovnou na adrese Velkomoravská 87 v Hodoníně (areál bývalého masokombinátu, při vjezdu 100 m na levé straně).

  • Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce
  • Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce, a to pouze jedním komentářem.
  • Úkolem soutěžícího je splnit postup v zadání, které je uvedeno na facebook.com/naturala.cz
  • 9. 12. 2019, po ukončení soutěže, která trvá do 8. 12. 2019 23:59 h, pořadatel náhodně vybere 3 výherce, kdy každý výherce vyhraje dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup v prodejně Naturala na adrese Velkomoravská 87 v areálu bývalého masokombinátu v Hodoníně.
  • Výherci budou informováni pod soutěžním příspěvkem na profilu facebook.com/naturala.cz. Poté budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím soukromé zprávy, kde s ním bude domluveno vyzvednutí výhry.
  • Pokud se výherce s pořadatelem na vyzvednutí výhry nedohodne do 10 dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru předat, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
  • Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
  • Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2019.Nenechte si proklouznout mezi prsty